:: Aktualne

:: Arhiv

------------

Glavna stran :: Novice :: Polno besedilo novice

Izjava za javnost

Konec novembra je bilo v Biološkem središču v Ljubljani srečanje z naslovom Veda o življenju - veda za življenje, ki ga je organiziralo Društvo biologov Slovenije. Srečanje je bilo namenjeno pogovoru o vlogi biologije v družbi. V prvem delu so se zvrstila predavanja o pomenu biologije na področju izobraževanja, znanosti, gospodarstva, naravovarstva in njenega pomena v civilni družbi. Svoj pogled na študij biologije in možnosti zaposlitve so predstavili študenti biologije. Dotaknili so se tudi sprememb v študiju glede na uvajanje bolonjskega procesa.

Predavanjem je sledila okrogla miza, kjer je beseda tekla o pomenu biološkega znanja za naše vsakodnevno življenje ter o nevarnostih nepoznavanja bioloških konceptov za posameznika in družbo. Udeleženci so se strinjali, da je biološka izobraženost in ozaveščenost eden od pomembnih mehanizmov za pravični razvoj družbe. Ugotovili so, da današnje stanje okolja odraža neupoštevanje in nepoznavanje elementov narave in naravnih zakonitosti. Udeleženci so izrazili zaskrbljenost nad zmanjševanjem splošnega biološkega znanja ter nad statusom biologije v šolskih reformah, kljub naraščanju pomena biologije za udejanjanje načela trajnosti na vseh področjih našega delovanja npr. pri uporabi naravnih virov, v medicini, kmetijstvu, gospodarstvu,… Menili so, da bi povečana splošna biološka izobraženost prispevala k premostitvi prepada med raziskovanjem in izrabo znanja ter  povečala gospodarski pomen biologije v Sloveniji. Na področju varstva narave smo v zadnjih letih dobili nekaj predpisov (kot npr. uredbo o območjih Natura 2000), ki so dobra osnova za trajnostni razvoj, če jih razumemo kot priložnost, ne pa kot oviranje razvoja. Blaženje sprememb v naravi in vrednotenje narave pa brez poznavanja elementov in procesov v njej ni mogoče. Zato imamo pri udejanjanju načela trajnosti biologi pomembno vlogo na vseh nivojih delovanja (v izobraževanju, raziskovanju, zdravstvu, znanosti, gospodarstvu) seveda ob povezovanju z drugimi strokami.

Društvo biologov Slovenije želi združevati vse biologe. Na srečanju je bila izražena želja po bolj tesnem in usklajenem delovanju. Zato bomo poskušali okrepiti delo sekcij, ki že delujejo znotraj društva (za izobraževanje), kot tudi postaviti nove, za področje povezovanja študentov biologije in gospodarstva (povezati biologe v gospodarstvu, študente biologije, pokazati možnosti zaposlitve). V svetu delež novih delovnih mest na področju bioloških znanosti že narašča. Ali bomo znali izkoristiti ta potencial tudi v Sloveniji?

Na posvetu se je pokazala potreba po večji promociji biologije v javnosti, na tem področju Društvo biologov Slovenije v prihodnosti čaka še veliko nalog.

Objavljeno 05 Sep 2007

Content Management Powered by CuteNews

© 2011 Društvo biologov Slovenije  ::  Oblikovanje: Jernej Polajnar